Páprádi Anna Bíborka

gyógypedagógus

Páprádi Anna Bíborka vagyok, gyógypedagógus. 2020-ban diplomáztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szomatopedagógia és autizmus spektrum pedagógiája
szakirányokon.
Az egyetem alatt több területen is szereztem gyakorlatot:

 • Fogd a Kezem Alapítványnál
 • A Móka-Várnál (Ayres-terápia)
 • Az Eleven Team Alapítványnál
 • A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, EGYMI és
  Kollégiumban
 • A SOTE I. Sz. Gyermekklinika, Gyermekpszichiátriai Osztályán
 • Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Agysérültek Rehabilitációs Osztályán.

Tanulmányaim mellett elsajátítottam a CAT-Kit Kognitív Érzelmi Tréning módszertanát, a Mozgáskotta módszert, valamint ARNI trénerré váltam és Kinesio tape tanúsítvány szereztem.
A MOBEK mellett a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom korai fejlesztésben, s jelenleg családkonzulens képzést végzek.

Munkám során fontos célkitűzésem, hogy biztos tudással, megfelelő módszertannal
szárnyakat adhassak a hozzám fordulóknak. Gyermekekkel való foglalkozásaim meghatározó
eleme az élménypedagógia, mert hiszem, hogy játszva, élményeket kapva sokkal
élvezetesebb és hatékonyabb a fejlesztés!

STROKE NEUROREHABILITÁCIÓ
Az idegrendszer károsodása következtében fellépő funkcionális zavarok nagymértékben
kihathatnak az érintett személyek életminőségére. Stroke esetében a kórházi ellátást és
rehabilitációt követően az érintettek rehabilitációs ellátása kevéssé megoldott. Neurológiai
rehabilitációs foglalkozásainkkal célunk a kórházi rehabilitáció és az otthoni önellátás közötti
átmenet megsegítése kihasználva az idegrendszer plaszticitását.
A plaszticitás a központi idegrendszer azon képessége, mely lehetővé teszi készségek
elsajátítását, az információ megőrzését, a neurális hálózatok átszerveződését a környezeti
ingerre adott válaszként, s ezáltal hozzájárul az agy és gerincvelői sérülésekből való
felépüléshez. Az agy különféle rendszerei egymáshoz kapcsolódó idegsejtekből épülnek fel
neuronhálózatokat alkotva, s ha a hálózatok egyes pályái zavart szenvednek, károsodnak,
más korábban használt pályákat igénybe véve kerülhetők meg. A másodlagos idegpályák
aktiválásuk révén egyre erőssebbé válhatnak, s ezáltal újraszervezhetik önmagukat. Ezen
idegpályák aktiválásában van kiemelt szerepe a neurológiai rehabilitációnak, mely a
funkcionális edzés, balance technika eszközrendszerével, valamint izomerősítéssel és
megküzdési stratégiák tanulásával teszi képessé az érintett személyt az elvesztett funkciók
visszahozatalára és az önállóság növelésére.
Látva azt, hogy milyen javulást hoz, ha egy stroke túlélő új lendületet kap, motiválttá válik a
mindennapos gyakorlásra, melyhez hatékony módszert, gyakorlatokat sajátít el, állíthatjuk
azt, hogy valóban van élet, s van fejlődés a stroke után!

KORAI FEJLESZTÉS
A korai fejlesztés keretében olyan 0-5 éves korú kisgyermekek számára nyújtunk segítséget,
akiknek fejlődése eltér a velük azonos korú gyermekekétől. A korai fejlesztés egyénreszabott,
tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás segítséget jelent, mely a szülők aktív bevonásával
történik. A szülők mindamellett, hogy tanácsot kaphatnak felmerülő kérdéseikre gyermekük
mozgásállapotával, fejlődésével kapcsolatosan, megismerhetik azokat a fejlesztő
módszereket, melyekkel gyermekük számára a legoptimálisabb fejlődésmenetet
biztosíthatják. A korai fejlesztésnek egyformán célja a prevenció, a korrekció és a
rehabilitáció.
Ott vagyunk a gyermekek mellett a preventív ellátásban, ami legfőbb célja a megelőzés.
Legyen szó egy korábban érkezett babáról, vagy egy olyan gyermekről, akinél a másodlagos
problémák megelőzése a cél, egyaránt fontos, hogy beavatkozzunk, s mindent megtegyünk
azért, hogy elkerüljük a további tünetek megjelenését.
Munkánk fontos területét képezi a korrekció, azaz a már kialakult kóros mozgásformák,
tartások (pl.: Torticollis) vagy a tónuseloszlási zavarok (pl. hipotónia, hipertónia) kezelése, de
ide sorolhatjuk a megkésett, vagy rohamos mozgásfejlődés esetén történő segítségnyújtást
is.
Azoknál a gyermekeknél, akiknél tartós nehézség áll fenn (pl. központi idegrendszeri sérülés,
végtaghiány, izomsorvadás, bénulás), előtérbe kerül a rehabilitáció, azaz a meglévő funkciók
maximális kihasználásának elérése, valamint a habilitáció, azaz a ki nem alakult képességek
pótlása.
Fordulj hozzánk, ha gyermeked…

 • mozgásfejlődésében lemaradást észlelsz
 • mozgásos viselkedése eltér az átlagostól
 • születése után felmerül a központi idegrendszer sérülése és az ennek következtében
  kialakuló motoros funkciók sérülésének lehetősége
 • 36. hétnél hamarabb, vagy 2500g-nál kisebb születési súllyal született.
 • esetében felmerül a gyanú, hogy mozgáskorlátozott, vagy már diagnosztizálták
  mozgáskorlátozottsággal.

Hiszünk abban, hogy az időben megkezdett, s jól megválasztott fejlesztés lehetőséget ad
arra, hogy a gyermekek valóban szárnyakat kaphassanak!