Manninger Julia

Manninger Júlia

konduktor

 

Kik fordulhatnak hozzám?

 • központi idegrendszeri sérülésből eredő mozgássérült személyek 0-99 év
  között
 • tipikustól eltérő (megkésett, stagnáló vagy felgyorsult) mozgásfejlődésű
  gyermekek
 • összerendezetlen, pontatlan mozgású gyermekek, felnőttek
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő, illetve
  sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek

Mely területek fejlesztésében tudok segíteni?

 • egyensúly
 • testtartás
 • mozgáskoordináció
 • finommanipuláció
 • kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, érzékelés, észlelés, gondolkodás)
 • grafomotorika
 • kommunikáció
 • szociális készségek
 • önellátás

Választható szolgáltatások:

 • Első alkalom: Komplex állapotfelmérés, 60 perc
 • Konduktív (rávezető) mozgásfejlesztés, 45 perc
 • Komplex pedagógiai készségfejlesztés, 45 perc

Bemutatkozás
Tíz éve szereztem meg konduktor tanítói diplomámat Budapesten. A gyakorlatorientált képzés jelenleg a Semmelweis Egyetemen zajlik. A konduktív (=rávezető) nevelés szellemi hungarikum, megalkotója Dr. Pető András. A komplex pedagógiai módszer a tanulás (újra)tanulásán alapszik, meghatározó eleme a motiváció, az egyéni differenciálás. Célja az életminőség javítása, az aktivitás és az önállóság fokozása. Szakmai gyakorlatomat a Pető Intézet gyermek- és felnőttambulanciáján, óvodában és iskolában, illetve a kisbéri Batthyány Kázmér Rehabilitációs Szakkórházban töltöttem. A tanári mesterképzés során az inkluzív nevelés (=az integráció legmagasabb foka) területén bővítettem ismereteimet. Hazai és külföldi tapasztalatomat a közoktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában szereztem:

 • A budapesti Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában a nappali
  ellátást koordináltam. Mozgássérült felnőttek számára biztosítottunk
  gyógytornát, masszázst, komplex készségfejlesztést, illetve változatos
  közösségi programokat.
 • Hajdúszoboszlón részt vettem a MOIRA orosz projektjében, ahol intenzív
  mozgásfejlesztés céljából 3 hetes turnusokban érkeztek mozgássérült
  gyermekek és felnőttek.
 • Budafokon a Gádor Általános Iskola alsó tagozatán tanítottam. Osztályfőnök-
  helyettesként tartottam testnevelést, ének-zenét, angol nyelvi napközit, öko-
  szakkört, korrepetálást.
 • Norvégiában egyéni és csoportos foglalkozásokat tartottam mozgássérült
  gyermekeknek és felnőtteknek. A helyi Vörös Kereszt csapatában
  önkénteseket koordináltam, integrációs kirándulásokat szerveztem.
 • Önkéntesként részt vehettem az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet és a
  Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyes tevékenységeiben.

 

Online időpontfoglalás

Loading...