Konduktor

A konduktor tevékenysége Dr. Pető András nevéhez fűződik. Egyedülálló módszerének (konduktív pedagógia) alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók.

A konduktor küldetése a mozgásukban – elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt – nehézséggel és kihívással szembesülő, bármely életkorú emberek életminőségének javítása a konduktív pedagógia által.

Kik fordulhatnak Manninger Júlia konduktor kollégánkhoz?

 • központi idegrendszeri sérülésből eredő mozgássérült személyek 0-99 év
  között
 • tipikustól eltérő (megkésett, stagnáló vagy felgyorsult) mozgásfejlődésű
  gyermekek
 • összerendezetlen, pontatlan mozgású gyermekek, felnőttek
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő, illetve
  sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek

Mely területek fejlesztésében tud segíteni Júlia?

 • egyensúly
 • testtartás
 • mozgáskoordináció
 • finommanipuláció
 • kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, érzékelés, észlelés, gondolkodás)
 • grafomotorika
 • kommunikáció
 • szociális készségek
 • önellátás